Η κοινή γαλλογερμανική Μοίρα Μεταφορικών Αεροσκαφών παρέλαβε το δέκατο και τελευταίο μεταφορικό αεροσκάφος C-130J-30 Super Hercules. Πλέον και τα δέκα KC/C-130J σταθμεύουν σε Αεροπορική Βάση στο Évreux-Fauville της βόρειας Γαλλίας. Από τα δέκα αεροσκάφη τα πέντε είναι KC-130J (δύο γαλλικά και τρία γερμανικά), ενώ τα άλλα πέντε είναι C-130J-30 (δύο γαλλικά και τρία γερμανικά). Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό η Μοίρα θα απόκτηση Πλήρη Επιχειρησιακή Ικανότητα (FOC : Full Operational Capability) στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025. Η δημιουργία της Μοίρας αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 και απέκτησε Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα (IOC : Initial Operational Capability) το 2021.