Η ισραηλινή Elta Systems, θυγατρική της IAI (Israel Aerospace Industries), παρουσίασε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ELS-8994 StarLight, το οποίο παράγει πληροφορίες από έναν τεράστιο όγκο ασύνδετων, μεταξύ τους, δεδομένων. Σύμφωνα με την εταιρία, το πρόβλημα δεν είναι πως θα συλλέξεις πληροφορίες, αλλά το πώς θα συνδυάσεις τις πληροφορίες και θα επιτύχεις επίγνωση. Το ELS-8994 StarLight είναι ένα σύστημα ανάλυσης και επεξεργασίας πληροφοριών, που βασίζεται στην τεχνική διαχείρισης Cloud. Στην ουσία το σύστημα μετατρέπει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, φαινομενικά ασύνδετων μεταξύ τους, σε πληροφορίες και επίγνωση της κατάστασης. Το ELS-8994 StarLight «μαθαίνει» από τους αισθητήρες, με τους οποίους είναι συνδεδεμένο, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Το ELS-8994 StarLight μπορεί να διατεθεί στις παρακάτω διαμορφώσεις ή σε συνδυασμό αυτών ή όλων αυτών:

StarField: Για επίγνωση της κατάστασης.

StarFind: Έρευνα δεδομένων και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.

StarHunt: Μηχανή ανάλυσης και ένδειξης στόχων και απειλών.

StarEx: Εκμετάλλευση γεωγραφικών πληροφοριών.

StarTask: Διαχείριση εργασιών χειριστών-μονάδων πληροφοριών.

StarFleet: Βελτιστοποίηση αποστολών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

StarSights: Παραγωγή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων συναγερμού