Η ισπανική εταιρία Arquimea παρουσίασε το νέο περιφερόμενο πυρομαχικό μικτού βεληνεκούς Q-SLAM-40. Εκτός της κύριας αποστολής του, που είναι η προσβολή εχθρικών στόχων, το Q-SLAM-40 μπορεί να λειτουργήσει και ως τακτικό UAV συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης. Απαιτεί δύο άτομα για το χειρισμό του και μπορεί να αναπτυχθεί για χρήση εντός 5 λεπτών. Η μέγιστη εμβέλεια του είναι 10 χιλιόμετρα ή 12 λεπτά πτήσης, ενώ λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς σήμα GPS.