Το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας επιβεβαίωσε την είδηση ότι δεν σκοπεύει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 Lightning ΙΙ και ότι θα επενδύσει στην αναβάθμιση και εξέλιξη του Eurofighter. Η Ισπανία σκοπεύει να εφαρμόσει στα Eurofighter τις αναβαθμίσεις του προγράμματος LTE (Long Term Evolution), οι οποίες θα αναβαθμίσουν τις μαχητικές ικανότητες και δυνατότητες του Eurofighter. Οι λόγοι που η Ισπανία προχώρησε σ’ αυτή την επιλογή είναι οικονομικοί (εξοπλισμοί εντός του προϋπολογισμού), βιομηχανικοί (η ισπανική αμυντική βιομηχανία συμμετέχει στο πρόγραμμα Eurofighter και θα εμπλακεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών) και επιχειρησιακοί (τα αναβαθμισμένα Eurofighter θα προσθέσουν νέες ικανότητες και δυνατότητες στην Ισπανική Αεροπορία. Επιπλέον, η Ισπανία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα νέου μαχητικού FCAS και όταν ολοκληρωθεί θα αντικαταστήσει τα Eurofighter με το FCAS, πάλι με εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.