Η Ινδία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η παραγωγή των εγχώρια σχεδιασμένων αναλώσιμων (Chaff) προστασίας αεροσκαφών από εχθρικές απειλές. Το αναλώσιμο αναπτύχθηκε από τον ινδικό ερευνητικό οργανισμό DRDO (Defence Research and Development Organization) ως μια κρίσιμη τεχνολογία για την προστασία των ινδικών αεροσκαφών. Πλέον, η Ινδία απαλλάσσεται από εξωτερικούς προμηθευτές, ενώ η αμυντική της βιομηχανία έχει πολυετές έργο, στο πλαίσιο της κάλυψης ετήσιων αναγκών. Σύμφωνα με την DRDO μικρή ποσότητα αναλώσιμων λειτουργεί ως δόλωμα για την εκτροπή των εχθρικών πυραύλων αέρος-αέρος.