Η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε ότι για το 2022 το 68% του προϋπολογισμού προμήθειας νέων οπλικών συστημάτων θα διοχετευθεί στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με στόχο να αυξήσει την έρευνα και την τεχνολογία στη χώρα, να στηρίζει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και να μειώσει την εξάρτηση από το εξωτερικό. Το ποσοστό του 68% είναι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο, σε σχέση με το 58% που διοχετεύθηκε στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία το 2021. Το 25% των δαπανών που θα διοχετευθούν στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα αφορά σε ερευνητικά προγράμματα (νέα και υπό εξέλιξη), σε νεοφυείς επιχειρήσεις και στον ακαδημαϊκό τομέα. Όλα τα προγράμματα θα γίνονται με συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και της κρατικής DRDO. Έμφαση θα δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (geospatial), σε μη-επανδρωμένα συστήματα, την πράσινη ενέργεια, το διάστημα κ.ά.