Η Ινδία ανακοίνωσε ότι στις 20 Ιανουαρίου πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του πυραύλου BrahMos με αυξημένο ποσοστό εγχώριας σχεδίασης υπό-συστημάτων. Σύμφωνα με τον ινδικό κρατικό οργανισμό DRDO (Defence Research and Development Organisation) τα νέα υπό-συστήματα συμβάλουν στη βελτίωση των επιδόσεων των πυραύλων, ιδιαίτερα στον τομέα της επιλογής της βέλτιστης διαδρομής προς το στόχο. Ένα από τα βελτιωμένα συστήματα είναι το σύστημα ελέγχου πτήσης του πυραύλου.