Σύμφωνα με δήλωση του Ιάπωνα Υπουργού Άμυνας, Takeshi Iwaya, η Ιαπωνία ψάχνει τρόπους να μειώσει το οικονομικό βάρος των προγραμμάτων FMS. «Το οικονομικό βάρος των εξοπλισμών τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων FMS, θα αυξηθεί σταδιακά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιάπωνας Υπουργός Άμυνας.

Ένας από τους τρόπους που εξετάζονται, για να μειωθεί το συνολικό οικονομικό βάρος, είναι η μείωση των διοικητικών δαπανών, τα οποία συνδέονται με τα προγράμματα FMS, καθώς και μέτρα, τα οποία σχετίζονται με την βελτίωση της διαφάνειας κατά την τιμολόγηση των προγραμμάτων, ιδιαίτερα στο τομέα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση. Επίσης αναζητείται τρόπος επίσπευσης των παραδόσεων των οπλικών συστημάτων, που αγοράζονται με κονδύλια FMS.

Φυσικά όλοι οι παραπάνω τρόποι είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. Τέλος, ένας ακόμα τρόπος που εξετάζεται είναι η συσχέτιση των προγραμμάτων FMS με την αποπληρωμή των αμερικανικών δανείων προς την Ιαπωνία.