Η πολωνική HSW (Huta Stalowa Wola) παρουσίασε το τελικό πρωτότυπου του συστήματος ταχείας στρώσης ναρκοπεδίων Baobab-K, το οποίο είναι τοποθετημένο επί τροχοφόρου οχήματος. Το σύστημα βρίσκεται σε φάση δοκιμές πιστοποίησης από τον Πολωνικό Στρατό. Η ανάπτυξη του ξεκίνησε το 2018, ενώ οι δοκιμές πιστοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2022, οπότε και το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για παραγωγή. Το Baobab-K μπορεί να στρώσει νάρκες και να δημιουργεί ναρκοπέδια, διαφόρων μεγεθών και πυκνότητας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το όχημα φορέας είναι το Jelcz 662D.43 (8 x 8), με θωρακισμένη καμπίνα έξι εκτοξευτές των 20 ναρκών (120 νάρκες συνολικά). Η αναγορηγία του οχήματος είναι 600 νάρκες MN-123.1 και MN-123.2 (120 στους εκτοξευτές και 480 σε αποθήκευση).