Η γερμανική Hensoldt ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του ατρακτιδίου ηλεκτρονικού πολέμου Kalaetron Attack. Το ατρακτίδιο ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία AESA και χρησιμοποιείται κυρίως σε αποστολές παρεμβολών εχθρικών ραντάρ σε ευρεία ζώνη συχνοτήτων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παθητικός αισθητήρας αναγνώρισης. Στην κατασκευή του ατρακτιδίου χρησιμοποιήθηκε τρισδιάστατος εκτυπωτής, η χρήση του οποίου κατέστησε δυνατή την ενσωμάτωση τόσο πολλών υπό-συστημάτων.