Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα έχει ποιο ενεργή συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα τεθωρακισμένων οχημάτων CAVS (Common Armored Vehicle System). Συγκεκριμένα, η Γερμανία δεν θα αρκεστεί στην απλή συμμετοχή στο πρόγραμμα και πιθανή επιλογή του οχήματος, αλλά θα συμμετάσχει στην έρευνα και την ανάπτυξη του. Η Γερμανία θα έχει πρόσβαση στη φάση ανάπτυξης του προγράμματος και θα υποστηρίξει μελλοντικά προγράμματα ανάπτυξης νέων εκδόσεων και νέων δυνατοτήτων για τα οχήματα. Επίσης, θα συμμετέχει και θα συμβάλει στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού των οχημάτων. Στο πρόγραμμα CAVS συμμετέχουν η Λετονία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Γερμανία3. Τα οχήματα βασίζονται στο τροχοφόρο τεθωρακισμένο όχημα XA-300 (6 x 6) της φινλανδικής Patria.

Το όχημα διαγωνίζεται στη Γερμανία, στο πλαίσιο του προγράμματος αντικατάστασης των αναγνωριστικών οχημάτων Fennek. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα CAVS έχει αποσπάσει παραγγελίες για 672 οχήματα. Συγκεκριμένα, η Λετονία έχει παραγγείλει 200 οχήματα, τα οποία θα έχουν παραδοθεί μέχρι το 2029. Η Φινλανδία έχει προχωρήσει στην προμήθεια 131 οχημάτων, εκ των οποίων 91 τον Ιούνιο του 2023 και 40 τον Ιανουάριο του 2024. Η παραγγελία του Ιουνίου του 2023 περιλάμβανε και δικαίωμα προαίρεσης για 70 επιπλέον οχήματα. Τα 40 οχήματα της παραγγελίας του Ιανουαρίου του 2024 είναι μερική ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης. Τέλος, η Σουηδία έχει προχωρήσει στην προμήθεια 341 οχημάτων, εκ των οποίων 20 τον Απρίλιο του 2023  και 321 τον Μάρτιο του 2024.