Με ανακοίνωση της, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ενέκρινε τη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως συνεισφέρον κράτος-μέλος στο πρόγραμμα «Achilles», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΟΑ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας) ως πρόγραμμα κατηγορίας Β’. Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των € 185.600 για το έτος 2022 και € 79.600 για το 2023. Το πρόγραμμα «Achilles» αφορά στην ανάπτυξη αυτόνομης και πλήρως διαμορφούμενη ικανότητας σμήνωσης UAV για στρατιωτικές εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική.