Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επέλεξε τη γαλλική Thales ως ηγέτιδα του προγράμματος ανθυποβρυχιακής άμυνας SEANICE. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών-συστημάτων αντιμετώπισης υποβρύχιων απειλών, όπως μη-επανδρωμένα συστήματα, υποβρύχια και νάρκες. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο χρόνια και στη διάρκεια του θα μελετηθούν, δοκιμαστούν και θα αναπτυχθούν διάφορες λύσεις. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 16 εταιρίες και οργανισμοί από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Λετονία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το κόστος του προγράμματος είναι της τάξεως των € 11,5 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα € 9 θα καταβάλει η EDIDP (European Defence Industrial Development Program).