Η MBDA και η Soitec, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή μικρό-ημιαγωγών (micro-chip) ανακοίνωσαν, στις 21 Αυγούστου, την από κοινού εξαγορά της εταιρίας Dolphin Integration, η οποία εξειδικεύεται στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή ημιαγωγών χαμηλής ισχύος (low-power chips) και περιήλθε σε χρεοκοπία.

MBDA και Soitec θα εξαγοράσουν την Dolphin Integration, με την MBDA να διατηρεί το 40% των μετοχών και την Soitec το 60%. Σύμφωνα με αξιωματούχους της MBDA τα προϊόντα της Dolphin Integration είναι στρατηγικής σημασίας για κρίσιμους τομείς όπως η πυρηνική και πυραυλική τεχνολογίας, ιδιαίτερα για την κατασκευή των στρατηγικών βλημάτων SCALP. Το κόστος της εξαγοράς είναι της τάξεως των € 6 εκατομμυρίων.

Η MBDA ήταν πελάτης της Dolphin Integration από το 2004, ενώ στο πελατολόγιο της ήταν και άλλες εταιρίες όπως η Airbus, η Safran, η Thales κ.ά. Από την άλλη η Soitec. Ο ετήσιος τζίρος της Dolphin Integration είναι της τάξεως των € 17 εκατομμυρίων, ενώ απασχολεί 155 άτομα, εκ των οποίων 130 μηχανικοί.

Η κίνηση αυτή της MBDA ερμηνεύεται ως μια κίνηση απεξάρτησης από την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Το περιστατικό που έπεισε τη Γαλλία ήταν η αρχική άρνηση της Ουάσιγκτον να εγκρίνει την αποδέσμευση του βλήματος SCALP στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της αγορά μαχητικών αεροσκαφών Rafale, κάτι που έθεσε σε κίνδυνο το όλο πρόγραμμα.

Αυτό το περιστατικό έπεισε το Παρίσι ότι η χρήση αμερικανικής προέλευσης συστημάτων, στα βλήματα SCALP στη προκειμένη περίπτωση, υπονομεύει την εμπορική τους επιτυχία. Έτσι το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας ζήτησε από την MBDA να προχωρήσει στην μελέτη τρόπων επίλυσης του προβλήματος, δηλαδή της αντικατάστασης των αμερικανικών συστημάτων από αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Η εξαγορά της Dolphin Integration εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής.

Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα της Αμερικανικής Κυβέρνησης να επιτρέπει ή όχι την πώληση των βλημάτων SCALP σε τρίτες χώρες απορρέει από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα του βλήματος κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, συνεπώς η Αμερικανική Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα παροχής πιστοποιητικού τελικού χρήστη. Η αμερικανική έγκριση πώλησης προς τρίτες χώρες είναι αναγκαία, στο πλαίσιο της νομοθεσίας ITAR (US International Traffic in Arms Regulations), η οποία απαγορεύει την πώληση όπλων και οπλικών συστημάτων αμερικανικής προέλευσης ή με αμερικανικής προέλευσης συστήματα σε συγκεκριμένες χώρες.