Η γαλλική υπηρεσία εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την «ArianeGroup» για την ανάπτυξη ενός υπερηχητικού οχήματος διολίσθησης για επίδειξη τεχνολογίας (Hypersonic Glider Demonstrator). Το πρόγραμμα έχει ονομαστεί «V-max» («véhicule manoeuvrant experimental» ή «πειραματικό ευέλικτο όχημα»).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις το όχημα θα πρέπει να αναπτύσσει ταχύτητες Mach 5 (πάνω από 6.000 χιλιόμετρα την ώρα). Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη των πιθανών πλεονεκτημάτων και περιορισμών ενός τέτοιου οχήματος, καθώς και η μελέτη των αναγκαίων τεχνολογιών για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος.

Η κύρια πρόκληση του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα όχημα, το οποίο να είναι ικανό για ελιγμούς σε υπερηχητική ταχύτητα, καθώς και να αντέχει υψηλές θερμοκρασίες. Συνεπώς, μια παράμετρος του προγράμματος είναι η επιλογή ή ανάπτυξη των κατάλληλων υλικών κατασκευής του οχήματος και της πολεμικής κεφαλής.