Η γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι πιστοποίησε, στα Rafale, τις κατευθυνόμενες βόμβες HAMMER (High Agile Modular Monition Extended Range) των 2.000 λιβρών, με συνδυασμό συστημάτων καθοδήγησης GPS/INS (AASM-1000GS : Armement Air-Sol Modulaire de 1,000 kg propulsé avec guidage GPS et inertiel). Η διαδικασία έγινε στο πλαίσιο της ανάπτυξης της έκδοσης F4 του Rafale και του εμπλουτισμού του επιχειρησιακού φακέλου του αεροσκάφους. Η συλλογή AASM-1000GS τοποθετείται σε βόμβες ελεύθερης πτώσης Mk.84 ή σε διατρητικές BLU-109.

Η ανάπτυξη των AASM (μετονομάστηκαν αργότερα σε HAMMER) ξεκίνησε το 2000. Η πρώτη έκδοση (των 250 λιβρών), με σύστημα καθοδήγησης INS/GPS, εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2008. Ακολούθησε η ένταξη σε υπηρεσία της έκδοσης με σύστημα καθοδήγησης INS/GPS/υπέρυθρο, το 2011, ενώ το 2013 εντάχθηκε σε υπηρεσία η έκδοση με σύστημα καθοδήγησης INS/GPS/λέιζερ. Οι βόμβες, οι οποίες επιτυγχάνουν μέγιστο βεληνεκές 25-60 χιλιόμετρα (ανάλογα με το ύψος άφεσης), έχουν την ικανότητα κατακόρυφου πλήγματος (Top Attack), ενώ μπορούν να προσβάλουν στατικού, κινούμενους και στόχους στη θάλασσα.

Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό των HAMMER είναι η ικανότητα εκτόξευσης τους από οποιαδήποτε γωνία προσβολής. Το χαρακτηριστικό αυτό προσδίδουν στις βόμβες μεγάλη Περιοχή Αποδοχής Εκτόξευσης (περιοχή μέσα στην οποία επικρατούν οι συνθήκες εκείνες όπου ένα πυρομαχικό μπορεί να εκτοξευτεί και να προσεγγίσει/προσβάλει το στόχο επιτυχώς). Εκτός της ικανότητας Top Attack, οι HAMMER έχουν τη δυνατότητα πολλαπλής εκτόξευσης έναντι του ίδιου στόχου (Salvo) με ταυτόχρονη προσέγγιση και προσβολή του στόχου αυτού από πολλαπλές HAMMER (MRSI : Multiple Round Simultaneous Impact).