Η αμερικανική  GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα δοκιμή δύο UAV τύπου Avenger εφοδιασμένα με ατρακτίδια υπέρυθρης έρευνας και ανίχνευσης στόχων Legion την Lockheed Martin Legion. Στη διάρκεια της δοκιμής τα Avenger διαβίβασαν δεδομένα αεροπορικών απειλών, τα οποία συνέλεξαν παθητικά, σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου στο έδαφος. Το ενδιαφέρον της δοκιμής είναι ότι τα δεδομένα από τα δύο Legion ενοποιήθηκαν σε μια εικόνα, με τη χρήση προηγμένου λογισμικού, και η εικόνα αυτή διαβιβάστηκε στο επίγειο κέντρο, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι το κέντρο γνώριζε την εικόνα της τακτικής κατάστασης και μπορούσε να διατάξει και να καθοδηγήσει τα φίλια επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη κατάλληλα.

Η συγκεκριμένη δοκιμή είναι συνέχεια της δοκιμής που έγινε τον Αύγουστο του 2021 όταν ένα Avenger, με ατρακτίδιο Legion, εντόπισε και παρακολούθησε στόχο αυτόνομα. Το Legion ενσωματώνει  αισθητήρα IRST21 (Infra-Red Search & Track 21), ο οποίος σε συνδυασμό με έναν προηγμένο επεξεργαστή επιτυγχάνει υψηλής πιστότητας ανίχνευση και παρακολούθηση εναέριων στόχων. Η εικόνα του Legion μπορεί να διαβιβαστεί σε άλλες φίλιες δυνάμεις μέσω του συστήματος ζεύξης δεδομένων Link-16. Το Legion μπορεί να εκτελεί έρευνα αέρος-αέρος ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα με το ραντάρ του αεροσκάφους, να ανακαλύπτει στόχους και αυτοί οι στόχοι να πλήττονται από το αεροσκάφος χωρίς να έχουν κάποια ένδειξη προειδοποίησης επερχόμενης απειλής (παθητική λειτουργία).