Τα ιταλικά ναυπηγεία έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη βιοκαυσίμων πλοίων, όπως δήλωσε ο Massimo Debenedetti, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Fincantieri. Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς το Ιταλικό Ναυτικό, που είναι και ο μεγαλύτερος πελάτης της εταιρίας, θέλει να μειώσει την εξάρτηση του από τα συμβατικά καύσιμα. Συνεργάτης στην προσπάθεια αυτή είναι η ιταλική Isotta Fraschini Motori, η οποία θέλει να αναπτύξει κινητήρες πλοίων εναλλάξιμων καυσίμων (συμβατικών, υγροποιημένου φυσικού αερίου, αμμωνίας, υδρογόνου, όπως αυτά που χρησιμοποιούν τα υποβρύχια, και βιοκαυσίμων). Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τα καύσιμα αμμωνίας, η οποία όταν καίγεται παράγει ενέργεια, αλλά η αποθήκευση της είναι δύσκολη υπόθεση.