Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA : European Defence Agency) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το κοινό πρόγραμμα CUGS (Combat Unmanned Ground Systems), το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μη-επανδρωμένου χερσαίου οχήματος μάχης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 36 μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα οριστούν, θα σχεδιαστούν, θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν διάφορες συλλογές αποστολής. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος τα οχήματα Themis (Milrem, Εσθονία), Wiesel (Rheinmetall, Γερμανία), Type-X (Milrem, Εσθονία), Lince-2 VTLM (Iveco, Ιταλία) και AMV (Patria, Φινλανδία) θα τροποποιηθούν ανάλογα, ώστε να μπορούν να δεχθούν τις νέες συλλογές αποστολής. Τέλος, στην τρίτη φάση οι συλλογές αποστολής θα ενσωματωθούν στα παραπάνω οχήματα και θα δοκιμαστούν σε συνθήκες πεδίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι € 35,5 εκατομμύρια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα χώρας (η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Νορβηγία) και 28 εταιρίες, αλλά δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Του προγράμματος ηγείται η Ιταλία και η Leonardo, ενώ συμμετέχουν πολλές κορυφαίες ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες όπως είναι η ιταλική Iveco, η ευρωπαϊκή κοινοπραξία MBDA, οι βελγικές εταιρίες John Cockerill Defence και FN Herstal, οι γερμανικές Diehl Defence, KMW και Rheinmetall, η φινλανδική Patria, οι γαλλικές Nexter, Safran και Thales και η νορβηγική Kongsberg.