Η Ελβετία θα προχωρήσει στην προμήθεια νέου μαχητικού αεροσκάφους και αντιαεροπορικού συστήματος στο πλαίσιο ενός κοινού, ενιαίου προγράμματος, συνολικής αξίας $ 8-9 δισεκατομμυρίων. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, τόσο οικονομικοί όσο και επιχειρησιακοί.

Σε οικονομικό επίπεδο η Ελβετία ευελπιστεί ότι έτσι θα ενταθεί ο ανταγωνισμός και οι προσφορές «πακέτο» θα αποφέρουν συμπίεση του τελικού κόστους και μεγαλύτερα οφέλη για την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Επιχειρησιακά η Ελβετία θέλει να εντάξει τα μαχητικά αεροσκάφη και τα αντιαεροπορικά συστήματα υπό μια ενιαία δομή για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό.