Σημαντική επιτυχία καταγράφει η ελληνική εταιρεία Hellenic Instruments η οποία απαρτίζεται από νέους επιστήμονες και αυτό είναι το πιο σημαντικό ελπιδοφόρο! Η Hellenic Instruments παρουσίασε τον νέο ηλεκτρονικό πυροσωλήνα με τον οποίο η Hellenic Instruments υπέγραψε μνημόνιο για την παραγωγή του από τα Ελληνική Αμυντικά Συστήματα συνολικά 1500 πυροσωλήνων.

Ο πυροσωλήνας που επιδείχθηκε είναι κρουστικός, χρονικός και προσεγγίσεως ικανός να τοποθετηθεί σε βλήματα των 105 και 155 χιλιοστών. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν Πεδίο Βολής Κοσκίνων Ευβοίας από πυροβόλα Μ109 της Σχολής Πυροβολικού. Ήταν επιτυχυμένες αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Hellenic Instruments,.

Η Hellenic Instruments είχε παρουσιάσει επίσης και ελληνικό σύστημα παρεμβολής drone.

Η εταιρεία Hellenic Instruments συγκαταλέγεται στις νεοφυείς ελληνικές εταιρείες με εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες https://www.hellenicinstruments.com