Η ισραηλινή Elbit Systems παρουσίασε ένα νέο μέλος της οικογένειας UAV Hermes. Πρόκειται για το Hermes-650 Spark, το οποίο μπορεί να εκτελέσει σειρά αποστολών συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Το Hermes-650 Spark έχει ικανοποιητική μεταφορική ικανότητα (260 κιλά συνολικά σε οκτώ σταθμούς/σημεία ανάρτησης, δύο στην άτρακτο και τρείς σε κάθε πτέρυγα), που επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών αισθητήρων, άρα την κάλυψη πολλών επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων με ένα σύστημα. Επίσης, επιτυγχάνει μεγάλη εμβέλεια και διάρκεια παραμονής στον αέρα (συνολικά 24 ώρες).