Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά πρόταση η οποία προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος εταιρειών της Κίνας διότι κατηγορούνται ότι διέθεσαν υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατασκευή όπλων στη Ρωσία προς χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Επτά κινεζικές εταιρείες κατονομάζονται στη νέα δέσμη κυρώσεων που πρόκειται να συζητηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ εντός της εβδομάδας (3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Alpha Trading Investments). Κάποιες εταιρίες, όπως η King-Pai Technology, αντιμετωπίζουν ήδη κυρώσεις από τις ΗΠΑ για τους ίδιους λόγους.