Η Διευθύνων Σύμβουλος της Lockheed Martin, Marillyn Hewson, στη διάρκεια ομιλίας της Συνέδριο Στρατηγικών Αποφάσεων, που διοργάνωσε η Berstein στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η εταιρία δεν θα δυσκολευτεί να βρει αγοραστές για τα τουρκικά F-35, σε περίπτωση που τελικά παραλάβει τους S-400.

Μάλιστα ανέφερε τις πρόσφατες απαιτήσεις της Ιαπωνίας, για 105 αεροσκάφη, και της Πολωνίας, για 32 αεροσκάφη, δηλώνοντας παράλληλα ότι τα 30 συνολικά, υπό παραγγελία, τουρκικά F-35 μπορούν εύκολα κα καταλήξουν στις δύο αυτές χώρες.