Σύμφωνα με ανακοίνωση της A3D Engages, η εταιρία υπέγραψε συμβόλαιο με την BAE Systems Maritime Australia για τη δοκιμαστική παραγωγή εκτυπωμένων εξαρτημάτων και χρήση τους στις φρεγάτες Type-26 (κλάση «Hunter») της Αυστραλίας. Τα εξαρτήματα θα παραχθούν από τρισδιάστατο εκτυπωτή και ανοξείδωτο χάλυβα. Στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στις νέες φρεγάτες και θα αξιολογηθεί η αντοχή τους. Εάν αποδειχθούν εξίσου αξιόπιστα με τα συμβατικής παραγωγής εξαρτήματα, η χρήση τους θα οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με την A3D Engages μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ναυπήγησης των πλοίων, τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα τους και τη μείωση του κόστους υποστήριξης.