Το Υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει τελικά στην προμήθεια των 12 MQ-9B SkyGuardian (πρόγραμμα AIR-7003 Phase-1). Το Νοέμβριο του 2020 η Αυστραλία αποφάσισε να προμηθευτεί 12 MQ-9B Sky Guardian και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε, το 2021, την πώληση τους, στο πλαίσιο προγράμματος FMS (Foreign Military Sales), με δυνητικό κόστος $ 1,65 δισεκατομμυρίων (για τα συστήματα, τους αισθητήρες, τα ραντάρ συνθετικής απεικόνισης Lynx AN/APY-8, τα ραντάρ επιτήρησης θαλάσσης SeaSpray-7500, τα συστήματα μέτρων ηλεκτρονικής επιτήρησης SAGE-750, τα όπλα και την υποστήριξη). Ο λόγος της ακύρωσης της προμήθειας είναι η ανάγκη διοχέτευσης των κονδυλίων σε άλλα προγράμματα, όπως το REDSPICE (Resilience, Effects, Defense, Space, Intelligence, Cyber, and Enablers) Το μέγιστο επιχειρησιακό ύψος που μπορούν να επιχειρούν τα MQ-9B είναι άνω των 40.000 ποδών, ενώ μπορούν να πετάν συνεχόμενα για 40 ώρες. Το μέγιστο μεταφερόμενο φορτίο είναι 2.177 κιλά σε εννέα σταθμούς ανάρτησης.