Η αμερικανική εταιρία Epirus, με βάση την Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα σύστημα αντιμετώπισης σμήνους μη-επανδρωμένων συστημάτων (UAV), το οποίο ονόμασε Leonidas. Το σύστημα είναι ρυμουλκούμενο και χρησιμοποιεί ενέργεια για την εξουδετέρωση ενός ή σμήνους UAV. Επίσης, σύμφωνα με την εταιρία, το Leonidas έχει εξαιρετική ακρίβεια και μπορεί να εξουδετερώσει ένα εχθρικό UAV, εντός κατοικημένη περιοχής ή όταν πετά σε περιβάλλον που επιχειρούν και φίλια UAV. Το σύστημα απαιτεί ένα τακτικό όχημα κατηγορίας HMMWV για τη μετακίνηση του. Το Leonidas χρησιμοποιεί δέσμη μικροκυμάτων υψηλής ενέργειας, μέσω λογισμικού, για την εξουδετέρωση των στόχων.

Η διαδικασία της ψηφιακής δημιουργίας δεσμών επιτρέπει υψηλού επιπέδου ακρίβεια, εκμηδενίζοντας έτσι τις φίλιες απώλειες. Το λογισμικό του συστήματος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την εταιρία, το Leonidas αντιμετώπισε με επιτυχία σμήνος 66 στόχων με ταυτόχρονη αντιμετώπιση άνω του ενός στόχου. Το σύστημα είναι κατασκευασμένο από Νιτρίδιο του Γαλλίου (GaN). Παράλληλα η εταιρία έχει αναπτύξει και το αδελφό σύστημα Leonidas Pod, ένα ατρακτίδιο ίδια φιλοσοφίας λειτουργίας με το Leonidas (δέσμη μικροκυμάτων υψηλής ενέργειας). Το Leonidas Pod έχει μικρό βάρος και μπορεί να ενσωματωθεί σε μικρά UAV και να λειτουργεί ως υο «μακρύ χέρι» του Leonidas.