Η Αμερικανική Αεροπορία κατέθεσε πρόταση, σύμφωνα με την οποία θα μπορεί να ξεκινά προεργασίες σε νέα προγράμματα, πριν εγκριθεί ο προϋπολογισμός τους. Στόχος αυτής της πρότασης είναι να επιταχύνει τα προγράμματα, μειώνοντας το χρόνο και τη γραφειοκρατία. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αεροπορία, η νέα πρόταση θα μειώσει το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς η προεργασία τους θα ξεκινά πριν την έγκριση του προϋπολογισμού τους και όχι μετά. Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε η Αμερικανική Αεροπορία θα μπορεί να δαπανήσει ποσό, έως $ 300 εκατομμύρια, για να ξεκινήσει νέα προγράμματα πριν την έγκριση του προϋπολογισμού.