Η Αμερικανική Αεροπορία ισχυρίζεται ότι η παραγωγή καυσίμου για αεροσκάφη από τον αέρα θα μπορούσε να είναι βιώσιμη και στηρίζει τον ισχυρισμό της στο επιτυχημένο πείραμα παραγωγής καυσίμου αεροσκαφών από διοξείδιο του άνθρακα, στις αρχές του 2021. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Αεροπορία ο μετασχηματισμός του άνθρακα μπορεί να μετατρέψει το διοξείδιο του άνθρακα, από τον αέρα, σε σχεδόν οποιοδήποτε χημικό, υλικό ή καύσιμο, συμπεριλαμβανομένου και του καυσίμου αεροσκαφών.

Το 2020, η Αμερικανική Αεροπορία ανέθεσε στην εταιρία Twelve ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να αποδείξει ότι η αποκλειστική τεχνολογία της μπορεί να μετατρέψει CO2 σε βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο, το E-Jet. Τον περασμένο Αύγουστο η Twelve ανακοίνωσε ότι παρήγαγε καύσιμο E-Jet από CO2 και ότι η διαδικασία λειτούργησε και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων. Η πρώτη φάση του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο και θα κατατεθεί έκθεση που θα περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία και τα ευρήματα.

Επί του παρόντος, η Αμερικανική Αεροπορία βασίζεται σε συμβατικά καύσιμα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η τεχνολογία της Twelve θα μπορούσε να επιτρέψει την παραγωγή καυσίμων κατά παραγγελία και κατά τόπους, χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερης υποδομής. Η Πολεμική Αεροπορία βλέπει τη συγκεκριμένη τεχνολογία ως μια ευκαιρία συμπληρωματικής/εναλλακτικής πηγής καυσίμων με στόχο τη μείωση της ζήτησης σε περιοχές που είναι συνήθως δύσκολο να παραδοθούν καύσιμα.