Η σουηδική Saab ανακοίνωσε ότι απέσπασε σύμβαση για την αναβάθμιση μέσης ζωής του τρίτου και τελευταίου υποβρυχίου κλάσης «Gotland». Πρόκειται για το «Halland», η αναβάθμιση του οποίου θα κοστίσει € 105 εκατομμύρια. Το πρώτο υποβρύχιο («Gotland») παραλήφθηκε αναβαθμισμένο το Μάιο του 2020, ενώ το δεύτερο υποβρύχιο («Uppland») παραλήφθηκε αναβαθμισμένο το Δεκέμβριο του 2020. Η αναβάθμιση των «Gotland»  είναι εκτεταμένη με κύριο στοιχείο την αναβάθμιση του συστήματος AIP τύπου Stirling από το επίπεδο Mk.2 στο επίπεδο Mk.3. Επίσης, τα υποβρύχια αναβαθμίζονται με νέο σύστημα μάχης, όμοιο με αυτό που θα εξοπλίσει τα υπό ναυπήγηση υποβρύχια τύπου A26 κλάσης «Blekinge». Άλλες αναβαθμίσεις αφορούν στην εγκατάσταση νέων περισκοπίων, νέου σονάρ, νέου συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου, νέου συστήματος διαχείρισης μάχης, νέους αισθητήρες και νέα συστήματα επικοινωνιών.