Οι αμερικανικές εταιρίες AVX Aircraft Company και L3 Technologies ανακοίνωσαν την κατάθεση της πρότασης του στο πλαίσιο του προγράμματος Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) του Αμερικανικού Στρατού. Η πρόταση της σύμπραξης AVX-L3 αναμένεται να διαγωνιστεί στη φάση διαγωνισμού πρωτοτύπων.

Η πρόταση των AVX-L3 βασίζεται στην εμπειρία της AVX στον τομέα της ανάπτυξης ελικοπτέρων και στα συστήματα της L3, η οποία είναι υπεύθυνη για μια σειρά συστημάτων όπως οι αισθητήρες και τα συστήματα επικοινωνιών. Στόχος η προσφορά μια προηγμένης, σπονδυλωτής ένοπλης πλατφόρμας ικανής να εκτελεί αποστολές επίθεσης και αναγνώρισης.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό η παραγωγή του ελικοπτέρου, στο πλαίσιο του προγράμματος FARA, αναμένεται να ξεκινήσει το 2024. Στόχος του προγράμματος FARA είναι η σταδιακή αντικατάσταση των ελικοπτέρων UH-60 Black Hawk και AH-64 Apache, καθώς και η κάλυψη του επιχειρησιακού κενού που αφήνει η απόσυρση των OH-58 Kiowa Warrior.