Η Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος ανάρτησης βλημάτων με στόχο της αύξηση της χωρητικότητας βλημάτων AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) εσωτερικά των μαχητικών αεροσκαφών F-35A/C από δύο σε έξι βλήματα. Σήμερα τα F-35A/C είναι εφοδιασμένα με δύο εσωτερικά σημεία ανάρτησης για ισάριθμους AMRAAMS ή έναν AMRAAM και ένα βλήμα/βόμβα προσβολής στόχων εδάφους, όπως η JDAM. Το υπό ανάπτυξη σύστημα Sidekick θα επιτρέψει στα F-35A/C να μεταφέρει τρία βλήματα σε κάθε σημείο ανάρτησης, δηλαδή συνολικά έξι βλήματα.