Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στην Lockheed Martin σύμβαση ύψους $ 12.127.144 για τροποποιήσεις στην 1η φάση του προγράμματος Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE). Στόχος του προγράμματος CRANE είναι η σχεδίαση και δοκιμή αεροσκάφους που θα ενσωματώνει σύστημα Active Flow Control (AFC). Το AFC ενδέχεται να βελτιώσει την απόδοση των αεροσκαφών αφαιρώντας τις αρθρώσεις των επιφανειών, που οδηγούν σε διαμορφώσεις σχεδιασμού οι οποίες αυξάνουν το βάρος και τη μηχανική πολυπλοκότητα. Η επίδειξη του AFC, με αντικείμενο τη σταθερότητα και τον έλεγχο κατά την πτήση, θα καταδείξει αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Αν είναι εφικτή η υιοθέτηση του θα οδηγούσε σε νέες σχεδιάσεις αεροσκαφών εμπορικών και στρατιωτικών εφαρμογών.