Η Γερμανική αεροπορία (Luftwaffe) ανακοίνωσε στις 8 Ιουλίου ότι δοκιμάζει την μετατροπή τουλάχιστον ενός αεροσκάφους στρατηγικών μεταφορών Α400Μ, σε αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμου (τάνκερ). Σκοπός της παραπάνω μετατροπής είναι η υπσοτήριξη των συμμαχικών αποστολών στην Μ.Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα, το τροποποιημένο για εναέριο ανεφοδιασμό Α400Μ (ARR) εκτέλεσε στις 5 Ιουλίου την πτήση Γερμανία Ιορδανία, για να επιχειρήσει από κοινού με το Α310 ΜRTT, το οποίο επιχειρεί ήδη εκεί από το 2017.