Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμυντικής ιστοσελίδας «DefenseNews», o Γερμανικός Στρατός δημοσίευσε, στις 4 Ιανουαρίου, μια αρχική αναφορά σχετικά με τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Puma και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την αναφορά, ενώ τα Puma έχουν μεγάλες δυνατότητες, εντούτοις είναι πολύ επιρρεπή σε αστοχίες, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία τους σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Το τελευταίο περιστατικό αστοχίας σημειώθηκε σε πρόσφατη άσκηση όταν, κατά την όγδοη ημέρα της άσκησης, σημειώθηκε μηδέν διαθεσιμότητα στα 18 Puma που επρόκειτο να συμμετάσχουν, λόγω προβλημάτων στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η Γερμανία να αντικαταστήσει τα Puma με τα παλαιότερα Marder-1 στη δύναμη ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την αναφορά το Puma ενσωματώνει πολύ υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα ικανό, αλλά η σωστή του λειτουργία εξαρτάται υπερβολικά από τη στενή και αρμονική συνεργασία διαφόρων παραγόντων (στρατιωτών, επιμελητών, διαχειριστών και βιομηχανίας), μια συνθήκη που είναι απίθανο να ικανοποιηθεί στο πεδίο της μάχης. Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι ο Γερμανικός Στρατός θα επιδιώξει τη δημιουργία των βέλτιστων δυνατών συνθηκών χρήσης των οχημάτων.