Γερμανία και Βέλγιο ανακοίνωσαν ότι στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022 ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία Επιχειρησιακής Δοκιμής και Αποδοχής των διοπτρών νυχτερινής όρασης Mikron της ελληνικής THEON Sensors. Στη διάρκεια των δοκιμών οι Mikron δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν σε διάφορα περιβάλλοντα και διάφορα τακτικά σενάρια. Οι δοκιμές ήταν απολύτως επιτυχημένες και οι διόπτρες δεν παρουσίασαν πρόβλημα ή αστοχία. Το σχετικό συμβόλαιο, στο οποίο συμμετέχει και η γερμανική Hensoldt, υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2021 και περιλαμβάνει την παράδοση 9.550 διοπτρών, 4.550 για το Βέλγιο και 5.000 για τη Γερμανία.

Επίσης περιλαμβάνει υλικά και εργασίες υποστήριξης και εκπαίδευσης, 1.789 συστήματος προσαρμογής (για τη Γερμανία) και πενταετές πρόγραμμα υποστήριξης (για το Βέλγιο). Η σύμβαση προβλέπει και καθορισμένες τιμές για δικαιώματα προαίρεσης για εν συνεχεία υποστήριξη (για τη Γερμανία), εν συνεχεία υποστήριξη, μετά τα πέντε έτη (για το Βέλγιο) και απόκτηση έως και 10.450 επιπλέον διοπτρών για τα δύο κράτη. Το σύνολο των διοπτρών, και για τις δύο χώρες, θα έχει παραδοθεί το πρώτο τέταρτο του 2024. Η διόπτρα Mikron μπορεί να προσαρμοστεί στο κράνος, το κεφάλι ή να χρησιμοποιηθεί από τα χέρια. Απαιτεί μια μπαταρία AA, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και από εξωτερική πηγή ενέργειας.

Πρόκειται για μια ακόμη παραδοχή από απαιτητικούς ξένους στρατούς της ποιότητας των προϊόντων που πρεσβεύει η ελληνική εταιρεία Theon Sensors. Οι εξαντλητικές δοκιμές επιβεβαίωσαν τη τεχνολογική ανωτερότητα των προϊόντων της Theon που δίκαια τη καθιστούν εταιρεία ηγέτιδα στον χώρο των νυχτερινών και θερμικών οργάνων παρατήρησης και σκόπευσης.