Σολτς και Μακρόν συζήτησαν τον οικονομικό εκσυγχρονισμό της ΕΕ, την εμπορική της πολιτική και τη στήριξη της Ουκρανίας. Για την Ουκρανία, ο Μακρόν δήλωσε ότι πρέπει να επιτραπεί στους Ουκρανούς να χτυπήσουν στρατιωτικές βάσεις από τις οποίες εκτοξεύονται πύραυλοι, αλλά όχι να επιτεθούν σε άλλους στόχους στην Ρωσία, ειδικά μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο Σολτς δήλωσε ότι νομικά, δεν θα πρόβαλε αντιρρήσεις σε τέτοια προσέγγιση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στα σχέδια για τη χρήση υπέρ της Ουκρανίας εσόδων από τόκους των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης την βούλησή τους για την από κοινού ανάπτυξη όπλων ακριβείας.