Η αμερικανική GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems, Inc.) ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την αυστραλιανή Conflux Technology με στόχο την ανάπτυξη ενός νέου εναλλάκτη θερμότητας για χρήση σε UAV. Η κατασκευή του νέου εναλλάκτη θα γίνει με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Στόχος της συνεργασίας και του νέου εναλλάκτη θερμότητας είναι η μείωση του κόστους κατασκευής και η αύξηση της δομικής αντοχής των UAV!