Το Υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι εκ μέρους της Γαλλικής Αεροπορίας υπέγραψε σύμβαση, με την Dassault Aviation, για την υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Mirage-2000 της Γαλλικής Αεροπορίας. Η σύμβαση είναι διάρκειας 10 ετών και θα καλύψει το σύνολο των υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης των γαλλικών Mirage-2000 μέχρι την απόσυρση τους. Η υποστήριξη των κινητήρων θα εξυπηρετηθεί από ξεχωριστή σύμβαση με την SIAé (Service Industriel de l’Aéronautique). Το πρόγραμμα BALZAC (υποστήριξη των Mirage-2000) είναι το τρίτο μεγάλο πρόγραμμα υποστήριξης που αποσπά η Dassault Aviation από τη Γαλλική Αεροπορία, μετά το RAVEL, για την υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Rafale (υπογράφηκε τον Μάιο του 2019 και έχει διάρκεια 10 χρόνια) και το OCEAN για την υποστήριξη των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας Atlantique 2 (διάρκεια σύμβασης 10 χρόνια). Τα συμβόλαια της Dassault Aviation και για τα τρία αεροσκάφη αντικατέστησαν την προηγούμενη πρακτική της υπογραφής διαφορετικών συμβάσεων για διάφορα συστήματα με την πρακτική της υπογραφής μιας ολοκληρωμένης σύμβασης Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας οι τρείς συμβάσεις αντικατέστησαν 15 προηγούμενες.