Σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή τις τελευταίες τέσσερις ημέρες απόρροια επεισοδίων από μουσουλμάνους που προκαλούν επεισόδιων λόγω των περιοριστικών μέτρων για τη πανδημία. Οι ταραχές λαμβάνουν χώρα στα γκέτο των Γάλλων μουσουλμάνων που φυσικά δεν κατάφεραν να αφομοιωθούν…

Οι Γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας Χωροφυλακή και Αστυνομία βρίσκονται σε μέγιστη επιφυλακή.