Η ισραηλινή DSIT Solutions ανακοίνωσε ότι απέσπασε συμβόλαιο από τη Νότιο Κορέα για την προμήθεια φορητών συστημάτων ακουστικού εντοπισμού PAR (Portable Acoustic Range). Το σύστημα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ηχητικών σημάτων επί και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (πλοίων και υποβρυχίων). Το PAR είναι ένας φορητός ηχοσημαντήρας ο οποίος εντοπίζει ήχους και τους διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο σε μονάδα διοίκησης και ελέγχου, επί πλοίου ή στην ξηρά, μέσω συστήματος ζεύξης δεδομένων.