Παρά τη κινητικότητα που υπάρχει στο σημείο του πετάλου των Φερών δεν υπάρχει καμία είσοδος ή εγκατάσταση έστω και για λίγη ώρα τουρκικών στρατιωτικών τμημάτων είτε του Στρατού είτε της Στρατοχωροφυλακής. Στο σημείο όπου τα σύνορα είναι χερσαία και υπάρχει μεγάλη δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και τμημάτων του Δ Σώματος Στρατού και συγκεκριμένα της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας.

Στο σημείο κατασκευάζεται φράχτης και λοιπά έργα αμυντικής οργάνωσης για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών.

Καταγράφθηκαν ορισμένες απόπειρες και οι ενέργειες των ελληνικών δυνάμεων ήταν τέτοιες ώστε να μην λάβει χώρα καμία είσοδος τουρκικών τμημάτων.