Στη διάρκεια του συνεδρίου «FAVS 2023» (Future Armored Vehicles Survivability) ο Αντισυνταγματάρχης Karlheinz Boehnke, ο εκπρόσωπος του Boxer στο Κέντρο Ανάπτυξης Αντιλήψεων και Ικανοτήτων του Γερμανικού Στρατού, ανακοίνωσε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία θα αναπτύξουν έκδοση ηλεκτρονικών παρεμβολών του Boxer, υπό την ονομασία Knifefish. Το Boxer Knifefish θα αναπτυχθεί σε δύο εκδόσεις, μια έκδοση UHF/VHF και μια έκδοση HF. Η ολοκληρωμένη πρόταση αναμένεται να κατατεθεί, για κοινοβουλευτική έγκριση, τον Απρίλιο του 2024. Το πρωτότυπο όχημα θα είναι έτοιμο το 2028.