Το επόμενο εξάμηνο, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας θα εξετάσει και θα αποφασίσει την περίπτωση ανάπτυξης ενός νέου βλήματος για το F-35, ικανό να αναχαιτίζει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, στο αρχικό στάδιο πτήσης τους. Στόχος η ανάπτυξη ενός βλήματος, με πιθανότερη υποψηφιότητα τον AIM-120 AMRAAM, χαμηλού κόστους, αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας.

Η επιλογή του F-35 ως φορέας δεν είναι τυχαία, καθώς το αεροσκάφος διαθέτει αισθητήρες, ικανούς να εντοπίσουν το υπέρυθρο ίχνος βαλλιστικών πυραύλων, και , μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του αεροσκάφους, να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη θέση του πυραύλου. Ωστόσο, μένει να αναπτυχθεί και το επιχειρησιακό δόγμα χρήσης του νέου βλήματος, δεδομένου ότι τα F-35 θα πρέπει να επιχειρούν κοντά στα σημεία εκτόξευσης των βαλλιστικών πυραύλων.