Σύμφωνα με δήλωση του Συνταγματάρχη Jesus Ferrer, Προϊστάμενο Συντονισμού για τα Συστήματα Σταθερής Πτέρυγας της ισπανικής υπηρεσίας εξοπλισμών, η Ισπανία εξετάζει το F-35 Lightning II και το Eurofighter ως δυνητικές επιλογές των 72 εν υπηρεσία EF-18A. Το πρόγραμμα δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα αφορά σε μια πρώτη παραγγελία 20 αεροσκαφών, για την αντικατάσταση των 20 παλαιότερων EF-18A που σταθμεύουν στα Κανάρια Νησιά (η σχετική απόφαση αναμένεται το 2022), και στη συνέχει θα υπάρξει νέο πρόγραμμα για τα υπόλοιπα 52 αεροσκάφη. Στόχος είναι η αντικατάσταση του συνόλου των EF-18A μέχρι το 2030. Ήδη η Ισπανική Αεροπορία διατηρεί σε υπηρεσία Eurofighter, συνεπώς το αεροσκάφος είναι μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα, ενώ το F-35 Lighting II έχει πιθανότητες επιλογής, ιδιαίτερα αν το Ισπανικό Ναυτικό επιλέξει το F-35B VTOL (το πρόγραμμα αντικατάστασης των Harrier είναι σε εξέλιξη).