Σύμφωνα με το ουκρανικό αμυντικό περιοδικό «Defence Express» η χώρα θα προμηθευτεί έξι Μοίρες Παράκτιου Πυροβολικού, εφοδιασμένες με το νέο σύστημα παράκτιας άμυνας RK-360 Neptune, ουκρανικής σχεδίασης και ανάπτυξης. Κάθε Μοίρα θα διαθέτει έξι τετραπλούς εκτοξευτές με συνολικά 24 βλήματα έτοιμα προς βολή. Τα συστήματα παράκτιας άμυνας RK-360 Neptune ενσωματώνει το νέο βλήμα R-360 τεχνολογίας cruise. Εκτός από τους εκτοξευτές, κάθε Μοίρα διαθέτει κέντρο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών RCP-360 και οχήματα ανεφοδιασμού TZM-360.

Το βλήμα R-360 μπορεί να προσβάλει στόχους σε αποστάσεις έως 280 χιλιόμετρα και ενσωματώνει πολεμική κεφαλή βάρους 150 κιλών. Σε ένα τυπικό σενάριο εμπλοκής μια Μοίρα αναπτύσσεται στην παράκτια περιοχή ενδιαφέροντος και σε βάθος έως 25 χιλιόμετρα. Μπορεί να εκτοξεύσει ένα βλήμα τη φορά ή και τα 24 βλήματα μαζί (salvo). Στη συνέχεια η πυροβολαρχία αποσύρεται από τις θέσεις για ανεφοδιασμό (κάθε πυροβολαρχία φέρει απόθεμα 72 βλημάτων, 24 στους εκτοξευτές και 48 στα οχήματα ανεφοδιασμού). Η διαδικασία ανεφοδιασμού διαρκεί περί τα 15 λεπτά. Η αυτονομία των οχημάτων είναι περί τα 1.000 χιλιόμετρα.