Ανταπόκριση από το Παρίσι

Τη πρώτη παρουσίαση ενός πραγματικά στρατηγικού όπλου, πραγματοποίησε η γαλλική εταιρεία MBDA στα πλαίσια της έκθεσης «Eurosatory 2024». Πρόκειται για ένα πυραυλικό σύστημα κατηγορίας πυραύλου cruise με βάση την ανάπτυξη των γνωστών πυραυλικών συστημάτων SCALP EG και SCALP NAVAL (Missile de Croisière Naval – MdCN). Ο νέος πύραυλος λέγεται Land Cruise Missile και πρόκειται για οπλικό σύστημα της κατηγορίας πυραύλων cruise. Προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις πλατφόρμες που δύναται να τον εκτοξεύσουν δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές αν και όπως μας τόνισε η MBDA από το Παρίσι, υπάρχει μεγάλη γκάμα και εύρος φορέων που δύναται να ενσωματωθεί. Η ανάπτυξη του πυραύλου έγινε με βάση τη μεγάλη τεχνογνωσία της γαλλικής MBDA από τους πυραύλους SCALP EG και SCALP NAVAL. Η επιχειρησιακή φιλοσοφία του πυραύλου είναι η προσβολή στρατηγικών στόχων του αντιπάλου. Άγνωστες παραμένουν προς το παρόν λεπτομέρειες αναφορικά με την εμβέλεια η οποία είναι της τάξης των εκατοντάδων χιλιομέτρων και η γόμωση της πολεμικής κεφαλής.