Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «Eurosatory 2024» παρουσίασε το σύστημα Ground Warden, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιείται συνδυαστικά με το αντιαρματικό Akeron. Η χρήση του Ground Warden επιταχύνει τις διαδικασίες παρατήρησης, εντοπισμού, πρόσκτησης και εμπλοκής του στόχου. Η ανάπτυξη του ξεκίνησε το 2023. Το Ground Warden είναι φορητό σύστημα το οποίο βασίζεται στη χρήση προηγμένου λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα συνδέει ένα UAV με τον εκτοξευτή του Akeron, επεξεργάζεται αυτόματα εικόνα και δεδομένα και συμβάλει στην γρήγορη εμπλοκή του στόχου, μέσω της επεξεργασίας της τοπογραφίας, την απόστασης και του χρόνου πτήσης.