Σύμφωνα με ανακοίνωση της MKEK, ξεκίνησε την παραγωγή 3.000 πυρομαχικών αρμάτων μάχης υψηλής εκρηκτικότητας αντιαρματικά (HEAT : High-Explosive Anti-Tank) 120 χιλιοστών. Η προμήθεια γίνεται προκειμένου να αποκατασταθεί το απόθεμα του Τουρκικού Στρατού μετά την κατανάλωση πυρομαχικών των 120 χιλιοστών στην πρόσφατη επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» στη Συρία. Οι παραδόσεις και των 3.000 πυρομαχικών αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2018.

Είναι άγνωστο εάν τα πυρομαχικά είναι τουρκικής σχεδίασης ή ξένων εταιριών που παράγονται στην Τουρκία κατόπιν άδειας. Πάντως στα τέλη του 2016 η ΜΚΕΚ είχε ανακοινώσει την πρόθεση της να αναπτύξει με ίδια μέσα ένα πυρομαχικό HEAT των 120 χιλιοστών, αλλά έκτοτε δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος, δηλαδή το εάν ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε ή σε ποια φάση βρίσκεται.