Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Liberty Times Net» η Ταιβάν σκοπεύει να ναυπηγήσει επτά επιπλέον υποβρύχια εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης, εξοπλισμένα με πυραύλους UGM-84 Harpoon, με συνολικό κόστος € 8 δισεκατομμύρια. Η ναυπήγηση των υποβρυχίων θα γίνει σε βάθος 15 ετών. Στο κόστος περιλαμβάνεται η ναυπήγηση των υποβρυχίων, τα όπλα τους και η υποστήριξη τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το πρώτο υποβρύχιο θα ξεκινήσει τη ναυπήγηση του το 2025, ενώ το σύνολο των επτά υποβρυχίων θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι το 2039. Ο μέσος χρόνος ναυπήγησης του κάθε υποβρυχίου έχει προσδιοριστεί στους 18 μήνες. Τα τρία πρώτα υποβρύχια (πρώτη παρτίδα) θα ανήκουν στην αρχική έκδοση, τα επόμενα δύο (δεύτερη παρτίδα) θα ενσωματώνουν βελτιώσεις, επί της αρχικής έκδοσης, και τα τελευταία δύο (τρίτη παρτίδα) βελτιώσει επί των βελτιωμένων υποβρυχίων της δεύτερης παρτίδας.